KARNOZÍN TokoMax kapsuly - 90 kapsúl

  • KARNOZÍN TokoMax kapsuly - 90 kapsúl
  • Ochrana mozgu 
  • Podpora mentálnych schopností
  • Detoxifikácia CNS od hliníka a ťažkých kovov
  • Ochrana ciev
  • Účinný pri diabetickej polyneuropatii
  • Antioxidačná ochrana

Mozog využíva karnozín na opravu neurónov, na detoxifikáciu, neutralizuje toxicitu medi a zinku, zvyšuje výkonnosť mitochondrií. Zvyšuje neuroplasticitu, mentálnu výkonnosť a napomáha zachovaniu pamäte vo vyššom veku. Vhodný v prevencii Alzheimerovho synrómu – stareckej demencie.

Antioxidačná ochrana neurónov: karnozín má silný antioxidačný účinok. Zabraňuje oxidatívnemu poškodeniu buniek aj v prípade nadmernej oxidačnej záťaže v prítomnosti ťažkých kovov a neuro-excitačných látok.

Obmedzenie vzniku beta-amyloidných plakov: karnozín zabraňuje vzniku beta-amyloidných plakov a úbytku mentálnej kapacity typickej pri Alzheimerovom syndróme.

Ochrana pred toxicitou ťažkých kovov: ťažké kovy majú schopnosť prenikať mozgovou bariérou a spôsobovať poškodenie až zánik buniek. Karnozín má chelatačné vlastnosti, viaže a deaktivuje dvojmocné ióny ťažkých kovov ako  kadmium, ortuť, olovo, meď a zinok.

Obnova neurorceptorov: karnozín obnovuje funkčnosť neuro-receprorov,  komunikačných miest nervových buniek zodpovedných za výmenu signálov. Receptorové miesta bývajú poškodzované napríklad glutamátovou toxicitou, akútnym nedostatkom kyslíka pri cievnych príhodách alebo chronickým nedostatkom kyslíka pri mozgovej nedokrvenosti.

Karnozín spomaľuje skracovanie telomér: koncové oblasti DNA, teloméry sa skracujú každým delením bunky. Je to prirodzený biologický proces obmedzujúci počet bunkových cyklov. Karnozín znižuje mieru skracovania telomér, čím zvyšuje celkový počet delivých cyklov. Predlžuje zachovanie schopnosti regenerácie, obnovy tkaniva.

Súvisiace produkty

Serapeptáza 120.000 - 90 kapsúl

Serapeptáza 120.000 - 90 kapsúl

Serapeptáza kapsuly na prípravu dermálneho roztoku Nedávne pokroky v biomedicínskych aplikáciách ..

Štítky: Toco